Koulutuspalvelut

Koulutus-
palvelut

Wanha Hertta Oy tuottaa Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukoulutuksia yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille.

 

Wanha Hertta Oy:n ensiapukoultukset räätälöidään vastaamaan työpaikkanne/ yhteisönne erityistoiveita, jolloin koultuksessa huomioidaan nimenomaan teidän kohteenne riskitekijät sekä toiminta ensiapua vaativissa tilanteissa. Wanha Hertta Oy:n järjestämistä ensiapukursseista saat virallisen Punaisen Ristin ensiapukortin.

Kouluttajamme ovat vahvan ammattitaidon omaavia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka pitävät yllä osaamistaan myös kentällä. Kursseiltamme saat aina ajantasaisimman opin ensiavusta ja terveystiedosta. Kouluttajilla on virallinen ETK (ensiavun ja terveystiedon kouluttaja) -tutkinto.

EA1®

EA1Ⓡ antaa hyvät perusvalmiudet toimia tavanomaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssille voit tulla ilman aiempaa ensiavun koulutusta. Kurssi soveltuu erinomaisesti työ- ja harrasteryhmille sekä kelle tahansa, joka haluaa hyvän perusosaamisen ensiavusta.

Wanha Hertta Oy:n EA1-kurssit noudattavat SPR:n koulutusohjelmien mukaista runkoa ja kurssista saa virallisen EA1Ⓡ -kortin. Kurssi voidaan räätälöidä yksilöllisesti, jolloin sisällössä otetaan huomioon erityisesti kohderyhmän toivomat ja tarvitsemat aihealueet.

EA1Ⓡ on pituudeltaan 16 h (16 x 45 min) ja järjestetään tyypillisesti kaksi päiväisenä koulutuksena tai esim neljänä iltana. Kortti on voimassa 3 vuotta ja voidaan kerran uusia voimassaoloaikanaan hätäensiapukurssilla (4-8h).

 

Kurssin sisältö aihealueittain:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
ensiapu
ensiapu

EA2®

EA2Ⓡ-kurssilla käsitellään ja kerrataan tavanomaisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa toimiminen sekä opiskellaan myös vaativammissa ensiaputilanteissa toimimista. EA2Ⓡ on jatkoa EA1Ⓡ-kurssille, joten kurssille osallistujalta edellytetään voimassa olevaa EA-korttia. Kurssilla voidaan huomioida ryhmäkohtaiset erityisaiheet.

EA2Ⓡ-kurssin pituus on 16 h( 16×45 min), joka voidaan toteuttaa kahtena kokonaisena koulutuspäivänä tai esimerkiksi neljänä ilta. Kortti on voimassa 3 vuotta ja voidaan kerran uusia voimassaoloaikanaan hätäensiapukurssilla (4-8h).

 

Kurssin sisältö aihealueittain:
 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
   • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t
ensiapu

Hätäensiapu 4-8 h

Hätäensiapu-kurssille voit osallistua ilman aiempaa ensiapukoulutusta ja/tai osaamista. Kurssi antaa perusvalmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa ja soveltuu ensiavun vähimmäisoppimääränä kaikille työpaikoille ja harrasteryhmille ja yksityishenkilöille. Hätäensiapu-kurssilla voit myös kerrata EA1Ⓡ- tai EA2Ⓡ-kurssin kerran sen voimassaoloaikana.

Kurssin pituus on 4-8 h riippuen ryhmäkohtaisista erityistoiveista ja painotusalueista. Kurssi suoritetaan yhden päivän aikana ja siitä saa hätäensiapu-kortin.

 

Kurssin sisältö pääpiirteittäin:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Pidemmillä hätäensiapukursseilla myös:

 • haavat
 • palovammat
 • tyypillisimmät sairauskohtaukset
 • ryhmäkohtaiset erityisaiheet
ensiapu