Palvelut

Wanha Hertta tarjoaa kotihoidon tukipalveluita, kotihoitoa, lapsiperheiden kotipalveluita, kotisairaanhoitoa sekä klassista hierontaa. Hoitopalveluiden ensimmäinen kartoituskäynti on asiakkaalle maksuton. Jokaisen säännöllisen palvelun piiriin kuuluvan asiakkaan kanssa tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kaikessa työssämme kunnioitamme perheiden elämänkatsomuksellista vakaumusta ja omannäköistä elämää.

 

Wanha Hertta Oy on hyväksytty Oulun kaupungin palvelusetelituottajaksi ja kotihoidon palveluita voi maksaa myös palvelusetelillä. Palvelumme kuuluvat pääsääntöisesti kotitalousvähennyksen piiriin. Mikäli palveluseteliä ei ole käytössä, asiakas voi hyödyntää kotitalousvähennyksen verotuksessaan. Vähennysoikeus on 100e omavastuuosuuden jälkeen 50%. Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2400e vuodessa per henkilö.

Lisätietoja ja neuvontaa palveluistamme saat sujuvasti puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä asumista kotona. Kotihoidon tukipalvelut ovatkin monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen ja mielekkään asumisen tueksi. Tukipalveluilla voidaan helpottaa myös tilapäistä avuntarvetta kotona.

Kotihoidon tukipalveluihin kuuluvat arjen helpottaminen kuten siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut asiointipalvelut, ulkoilutusapu ja saattajapalvelu. Kotihoidon tukipalvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa.

palvelu

Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tuetaan toimintakyvyltään alentuneen asiakkaan kotona selviämistä. Kotipalvelun turvin tuetaan ja autetaan asiakasta arkipäivän askareissa, kuten henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa, ruokailussa, pukemisessa ja lääkkeiden otossa.
Kotihoitopalveluihimme kuuluvat myös omaishoitajien lomitukset.

palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelut

Myös lapsiperheillä on oikeus kotipalveluihin mikäli se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisia syitä voivat olla mm: sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy sekä erityinen perhe- tai elämäntilanne. Kotipalvelun turvin tuetaan perheen arjessa selviämistä sekä vanhemmuutta.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö muokataan perheiden tarpeita vastaavaksi. Se voi sisältää mm:

 • Päivittäisiä kodinhoidollisia tehtäviä: pientä siivoilua, ruuanlaittoa, pyykkihuoltoa sekä asiointiapua
 • Lastenhoitoa
 • Vanhempien tukemista ja ohjaamista kasvatuksessa ja vanhemmuudessa
 • Ohjaamista turvallisen kasvuympäristön luomiseen ja ylläpitoon
 • Perheen voimavarojen tukemista arjen askareissa
 • Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn huomioiminen ja tukeminen
 • Terveellisten elämäntapojen pariin ohjaaminen ja neuvonta
perhepalvelut
palvelu

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan ja ohjataan sairaalasta kotiutumista sekä sairaan henkilön kotona selviämistä. Kotisairaanhoito on sairaudenhoitoa potilaan kotona yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotisairaanhoidon palveluihin kuuluu mm:

 • Laboratorionäytteet
 • Mittaukset
 • Haavanhoidot
 • Lääkeinjektiot ja iv-lääkehoito
 • Muu lääkehoito
 • Saattohoito ja palliatiivinen hoito
 • Ompeleiden poisto
 • Lääkehuolto
palvelu

Hinnasto

voimassa 31.12.2020 asti

Kotipalveluklo€/h
Arkisin7-18 36,00
Arki-ilta18-22 41,00
Lauantai7-18 45,00
Lauantai, aatto ja pyhä ilta 18-2263,50
Pyhä7-18 62,00
Kotisairaanhoitoklo€/h
Arkisin7-18 44,00
Arki-ilta18-22 48,00
Lauantai7-18 53,00
Lauantai, aatto ja pyhä ilta 18-22 85,00
Pyhä7-18 75,00
Omaishoidon vapaatklo€/h
Arkisin7-18 34,00
Arki-ilta18-2241,00
Lauantai7-18 43,00
Lauantai-ilta 18-2262,00
Pyhät7-22 62,00
Siivousklo€/h
Arkisin8-16 34,00
Minimi laskutettava aika 30min.
Laskutus kerran kuukaudessa säännöllisen palvelun piiriin kuuluville asiakkaille. Kertaluontoiset palvelut laskutetaan jälkikäteen palvelun suorittamisen jälkeen. Laskutuspalkkio 3€/kk.
Hinnat sosiaalihuoltolain alaisina palveluina arvonlisäverottomia.
Palvelun voi maksutta peruuttaa 24 h ennen sovittua käyntiä. Tätä myöhemmin peruutetuista käynneistä laskutus hinnaston mukaisesti poislukien akuutista sairastumisesta johtuva sairaalaan joutuminen.